สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

สโมสรโรตารี กรุงเทพใต้ ภาค 3350 โรตารีสากล และสโมสรโรตารี เชียงใหม่ สันทราย ภาค 3360 โรตารีสากลมอบเครื่องกรองน้ำ ตามโครงการน้ำดื่มสะอาด ให้กับโรงเรียนวัดวังหลวง

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูนเขต ๒ มอบหมายให้นายนิรัญ เหลืองอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหละ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์ เป็นผู้แทน กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการจากสโมสรโรตารี กรุงเทพใต้ ภาค 3350 โรตารีสากล และสโมสรโรตารี เชียงใหม่ สันทราย ภาค 3360 โรตารีสากล ที่มามอบเครื่องกรองน้ำ ตามโครงการน้ำดื่มสะอาด ให้กับโรงเรียนวัดวังหลวง โดยมีนายอำนาจ ทองจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหลวง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ