การประชุมผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2565

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมการประชุมผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบ video Conference ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อรับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติ ในโครงการพาน้องกลับมาเรียน , จากผลการประเมินสู่การต่อยอดคุณภาพผู้เรียน , การจัดสรรเงินดอกผล , กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2565 , สภานักเรียน และความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน