การแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย เนื่องในภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย เนื่องในภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร เพื่อคัดเลือกตัวเเทนเครือข่ายสถานศึกษาเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป ณ โรงเรียนบ้านม่วงโตน