สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น และลูกเสือ เนตรนารีดีเด่น ประจำปี 2565 ของเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง ณ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย

พร้อมกันนี้ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ของเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย ณ โรงเรียนบ้านแม่เทย และในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ของโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ,

พร้อมทั้งได้มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ของเครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร ณ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว และเครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง ณ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง