สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม เครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ดร.ชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เดินทางไปมอบเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม เครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์ ให้กับนางสุรีย์พร กันทากาศ ครูรร.บ้านห้วยห้า , นางรินจง ไชยห้วยห้า ครูรร.บ้านห้วยห้า , นางสมจิต ไชยเชษฐ์ ครูรร.บ้านห้วยแพ่ง , น.ส.อัชฌา พงษ์ธรรม ครูรร.บ้านห้วยกาน , นางศศิธร สมบัติใหม่ ครูรร.บ้านห้วยหละ , น.ส.กนกศิลป์ ยุวงค์ ครูรร.วัดวังหลวง , น.ส.นันธิญา อินทาวรรณ ครูรร.บ้านป่าพลู , และนางกาญจนา รัตนพันธ์ ครูรร.บ้านห้วยน้ำดิบ พร้อมกันนี้ดร.ชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เยี่ยมชมห้องเรียนคุณภาพ และได้ให้กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ต่อไป