การอบรมเสริมสร้างความรู้ความตระหนัก ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ( Cyber Security ) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ของสถานศึกษาสพป.ลำพูน เขต 2

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความตระหนัก ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ( Cyber Security ) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ของสถานศึกษาสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อขับเคลื่อนและสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงทางไซเบอร์ การใช้งานและปฏิบัติงานในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ( Social Network) ให้กับผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2