วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการขยายพื้นที่สีเขียว เพื่อช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ณ สพป.ลำพูน เขต 2