สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงบทบาทความร่วมมือการดำเนินงานในโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวฉันทนา วงศ์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางกรัณฑา อัมพุธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงบทบาทความร่วมมือการดำเนินงานในโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ VROOM VDO Conference) เพื่อรับทราบบทบาทความร่วมมือการดำเนินงานในโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กอีดี รวมทั้งกิจกรรมที่จะดำเนินงานตลอดปีงบประมาณพ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2