สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.30น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบอภิปรายถาม-ตอบ เกี่ยวกับระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ การเลื่อนเงินเดือน และการบริหารอัตรากำลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุม มีความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2