ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง เฝ้าระวัง และสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ในพื้นที่รับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ในสังกัด ประชุมเพื่อวางแผน และออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง เฝ้าระวัง และสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเฝ้าระวังเหตุและส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2565