สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนางปุณิกา ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารและผู้มีส่วนเกี่ยงข้อง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับทราบแนวทางการจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนและแนวทางการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อน นโยบายจุดเน้นสพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการกพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2