ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุ และอาคารราชพัสดุของโรงเรียนบ้านวังผาง, โรงเรียนวัดเหล่าปงเสือและโรงเรียนบ้านสันปูเลย

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ นางปุณิกา ธรรมนูญ รอง ผอ. สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวจันทร์เทพ จันทร์ต๊ะพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุ และอาคารราชพัสดุของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านวังผาง, โรงเรียนวัดเหล่าปงเสือและโรงเรียนบ้านสันปูเลย เพื่อประกอบการจัดทำข้อมูลที่ราชพัสดุให้ถูกต้องต่อไป