การแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง “ต้นผึ้งเกมส์”

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง “ต้นผึ้งเกมส์” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัย ที่สมบูรณ์แข็งแรง , นักเรียนมีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา  รู้จัก รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา และมีความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งได้มีการแข่งขันกีฬา แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง เทเบิลเทนนิส และกรีฑา ณ สนามโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน