สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

แข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน Lamphun Area 1 and  2 Games ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน Lamphun Area 1 and  2 Games ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างทีมรวมโรงเรียนในอำเภอบ้านโฮ่งกับอำเภอเวียงหนองล่อง แข่งขันกับ การรวมทีมโรงเรียนในอำเภอทุ่งหัวช้างกับอำเภอลี้ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของสพป.ลำพูน เขต 2 ไปแข่งขันกับสพป.ลำพูน เขต 1 ในโอกาสต่อไป พร้อมกันนี้นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เยี่ยมชมการแข่งขัน และให้กำลังใจแก่นักกีฬา ครูผู้ฝึกสอนและคณะกรรมการดำเนินการตัดสิน ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน