ติดตามการเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานและการจัดนิทรรศการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย“โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง” สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง”

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 10.30น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ติดตามการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานและการจัดนิทรรศการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง” พร้อมกันนี้ได้ให้กำลังใจผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนวัดวังหลวง โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน และโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ณ โรงเรียนวัดวังหลวง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน