สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดทำแผนการขับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.30น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ เพื่อร่วมกันพิจารณาทบทวนสถานะ การเป็นโรงเรียนคุณภาพ จำนวน  21  แห่ง  ของสพป.ลำพูน เขต 2 ในการดำเนินงานตามแผนการรวมโรงเรียนของโรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2