สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการการเเข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 14.15น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการการเเข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน Lamphun Area 1 And 2 Games ประจำปี 2565 ระดับอำเภอ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการในระหว่างวันที่ 18 – 25 กุมภาพันธ์ 2565