สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

เยี่ยมโรงเรียนวัดวังหลวง

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนวัดวังหลวง เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ​อาร​ยเกษตร​ สืบสาน​ รักษา​ ต่อ​ยอด​ตาม​แนว​เศรษกิจ​พอเพียง​ด้วย​ “โคก​ หนอง​ นา​แห่ง​น้ำใจ​และ​ความหวัง”  พร้อมกันนี้ได้ติดตามและให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียนในการตรวจ ATK 100% ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด