สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00น.นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 และการเฝ้าระวังในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับนักเรียน ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน  เขต 2