สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการประเมินห้องเรียนคุณภาพ กำหนดปฏิทิน/กำหนดการในการประเมินห้องเรียนคุณภาพ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2