รับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการนำเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา ผ่านระบบvideo Conference

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา09.00น.นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มนโยบายและแผน  ร่วมการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการนำเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา ผ่านระบบvideo Conference เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2