สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน  ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร ตามโครงการแสดงผลงานและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน  “อบจ.นิทัศน์” เพื่อร่วมกันจัดการศึกษาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ ห้องประชุม อบจ.ลำพูน  อ.เมือง  จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564