ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.30น. สพป.ลำพูน เขต 2 ได้รับการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ บริเวณอาคารสำนักงาน และส่วนประกอบต่างๆของสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อความปลอดภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มาติดต่อราชการ ในโอกาสนี้ทางสพป.ลำพูน เขต 2 นำโดยนายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบพระคุณทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง ที่ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่และน้ำยาในการฉีดพ่นในครั้งนี้