การประชุมสรุปผลการดำเนินงานวิจัยและประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รูปแบบประชุมทางไกล ( VDO Conference )

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยน.ส.อัญชัญ  ธรรมสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และน.ส.พรไพรินทร์ ติม้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานวิจัยและประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รูปแบบประชุมทางไกล ( VDO Conference ) ซึ่งจัดโดยสำนักงานป.ป.ช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำเสนอนวัตกรรมการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยด้วย Collaborative Assessment & Management Platform การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยหลัดสูตรต้านทุจริตศึกษา รวมทั้งประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2