สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ในตำแหน่งผอ.สพท.

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ร่วมนำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการเข้าพบคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching Team) ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นที่ตรวจราชการที่ 15 ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 3  เพื่อพัฒนาการศึกษา ผ่านระบบ google meet ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2 โดยมีนายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายสมเกียรติ  ปงจันตา ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1  และนายสุทธิชัย  เดชสุวรรณนิธิ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการฯ