สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนร่วมการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Video Conference เพื่อร่วมกันเสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2