กฐินสามัคคี 2564

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดและคณะศรัทธาบ้านดอยก้อม ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี ถวายชุด ผ้าไตรจีวร อัฐบริขาร และถวายปัจจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสร้างความสามัคคี และกระชับความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะ เป็นจำนวนเงิน  บาท ทอดถวาย ณ วัดดอยก้อม อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน