ให้กำลังใจนักเรียนในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกัน COVID – 19

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนางจิราพร  ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ให้กำลังใจนักเรียนในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกัน COVID – 19 โดยมีนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอำเภอบ้านโฮ่ง จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านม่วงโตน รร.บ้านห้ายหละ รร.วัดวังหลวงและรร.บ้านหนองปลาสะวาย เข้ารับการฉีดวัคซีน “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” ณ โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน