แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แสดงความยินดีกับน.ส.ปณิดา งามขำ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสได้รับคำสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน และแสดงความยินดีกับนางวิภาพร สุวรรณหล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และน.ส.ณิชากร ขันธิกุล นักทรัพยากรปฏิบัติการ ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2