รับฟังแนวโน้มและแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนโยบายและแผน รับฟังแนวโน้มและแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการประชุมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประจำปี 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 4 สพป.ลำพูน เขต 2 โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานฯ