บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2564 เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้สถานศึกษามีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสม สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2