ตรวจรับรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมตรากระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน