ยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูอาวุโส” ผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูอาวุโส” ผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564  ในครั้งนี้ได้มีการบรรยายธรรมจากท่านพระครูวิบูลเจติยาทร เจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่ง มีการมอบโล่ เกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 จำนวน 32 ท่าน พร้อมกันนี้ผู้เกษียณอายุราชการได้มอบเงินจำนวน 41,000 บาท ให้กับกองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบาก ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2