เดินหน้าพลิกโฉมสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน ก้าวข้ามสภาวะวิกฤติ COVID-19 แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมพิธีเปิดและประกาศเดินหน้าพลิกโฉมสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน ก้าวข้ามสภาวะวิกฤติ COVID-19 แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom)  ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของจังหวัดลำพูนได้มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน จำนวน 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย และโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน