รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขอแสดงความยินดีกับนางชลลดา  สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 จากนายสมโภชน์ ศรีชะนา รองศึกษาธิการ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ โรงแรมแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท จังหวัดลำพูน