สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ อ.ลี้

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธีมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอลี้ ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี 2564 จำนวน 17 ท่าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ณ วัดประพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน