พิธีประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2564 ของจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ นางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2564 ของจังหวัดลำพูน โดยมีนักเรียนที่ขอรับทุนและได้รับทุนในส่วนของ สพป.ลำพูน เขต 2 เข้าร่วมรับประทานทุนการศึกษา จำนวน 4 คน จาก รร.บ้านดอยแดน,รร.บ้านโฮ่ง(ลี้),รร.บ้านปาง และรร.บ้านดอนมูล โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์วาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้แทนประทานทุน ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูน