ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน ตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 25464 เวลา 09.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน ตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กำหนดขึ้นใหม่จากก.ค.ศ. ผ่านสื่อออนไลน์โปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2