สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2564 )

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2564 ) เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดสรรวงเงินเดือนข้าราชการ ตามระเบียบ กฎหมาย วิธีการและแนวทางที่ก.ค.ศ.และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2