สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบนโยบายการจัดการศึกษาการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 08.30น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รับมอบนโยบายการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) รายการพิเศษ ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ” ผ่านทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( OBEC Channel ) ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2