สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิจารณารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง  อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานของสถานศึกษาในสังกัด ในการประกวดรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนในสังกัด จำนวน  1 โรงเรียนเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ไปประกวดในระดับสพฐ.ต่อไป ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2