คัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เป็นคณะกรรมการคัดเลือกฯ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดกลาง ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เพื่อนำผลการคัดเลือกส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานระดับภาคเหนือต่อไป