สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินความเสียหายจากภัยธรรมชาติ โรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต)

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ตรวจสอบประเมินความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ของโรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต) อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป