การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 445

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ นางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 445  และนำบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) และโรงเรียนอนุบาลวังดิน เข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อนำความรู้ ประสบการณ์และทักษะต่างๆ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การอบรมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถ้มภ์ลำพูน โดยมี นายเดช ศิรินาม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธี