ประชุมคณะกรรมการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการประเมินโรงเรียนที่ขอรับการประเมิน เพื่อรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางประเมินเพื่อรับตราพระราชทานฯ ปีการศึกษา 2564-2566 และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2