การกำหนดอัตรากำลังสายการสอนในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวันและระดับประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมการกำหนดอัตรากำลังสายการสอนในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวันและระดับประถมศึกษา ซึ่งมีอัตราตามจำนวนนักเรียน 1-40 คน อัตรากำลังสายงานสอน จำนวน 1-4 อัตรา เพื่อให้สถานศึกษามีอัตรากำลังที่​เหมาะสมกับบริบท สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2