สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายนรวิชญ์  เหล่าวีระไชย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร พร้อมด้วยนายมิตรประชา จันทร์ดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ดำเนินการออกติดตามให้คำแนะนำโรงเรียนบ้านหนองสูน เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV