ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (เข็มที่ 2)

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวนรวมทั้งสิ้น 35 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน (เข็มที่ 2) เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ณ โรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน