ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินที่ สพฐ.กำหนด ผ่านระบบทางไกล ( Video Conference) ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2 โดยมีดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 กรรมการ และดร.ประจักษ์ สีหราช ผอ.สพม.ลำปาง ลำพูน กรรมการ