สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

Conference รับนโยบายและแนวทางการดำเนินการโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

เมื่อวันทื่ 7 มิถุนายน 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายสำเนียง  อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Conference เพื่อรับนโยบายและแนวทางการดำเนินการโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Conference โดยสพฐ.ได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 293 โรงเรียน จาก 223 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ ในส่วนของสพป.ลำพูน เขต 2 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ คือโรงเรียนบ้านแม่เทย อ.ลี้ ซึ่งได้เข้าร่วมทดลองโดยใช้ระบบงานในแฟลตฟอร์ม Web Ex และจะเริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป